Hechtingstherapie

Hechtingstherapie

Met hypnotherapie een verstoorde hechting herstellen?

Het kán! Met deze hechtingstherapie kan in betrekkelijk korte tijd een slechte hechting van moeder en kind hersteld worden. Ontwikkelaar van deze therapie is Dr. Anthony Madrid. Groot voordeel is dat de therapie niet het kind belast, maar gericht is op de moeder.

Als de hechting met de ouders niet goed verloopt, ontstaan er vaak problemen. Een onvolkomen hechting kan herkend worden aan de volgende effecten:

 • geremde kinderen die snel afwisselend blij, verdrietig of boos zijn. De ene keer zoeken ze
  toenadering. De andere keer weren ze af. Soms nemen ze afstand, willen niet getroost worden en zijn
  erg op hun hoede.
 • ontremde kinderen, herkenbaar als allemansvriend. Ze gaan oppervlakkige relaties aan, waarin ze in
  hun kritiekloze vriendelijkheid weinig geremd zijn.

Een slechte hechting bij volwassenen is herkenbaar aan de volgende effecten:

 • vastklampen aan hun partner in relaties. Dit kan gepaard gaan met jaloezie of angst om in de steek
  gelaten te worden of claimend gedrag.
 • angst voor intens contact, nabijheid of intimiteit.
 • een beklemmende behoefte om voor iemand te zorgen.
 • de wens alles alleen te willen doen; geen hulp vragen en zich groot houden.

Voor meer informatie: www.hechtingstherapie.info