Werkwijze

Werkwijze

Integratieve Hypno-Psychotherapie is gericht op het opsporen en aanpakken van de oorzaak van symptomen. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek (intake) plaats waarbij we alle voor de therapie belangrijke informatie bespreken. Naar aanleiding van je hulpvraag formuleren we samen therapeutische doelstellingen en de opbouw van de therapie.

Het behandelplan van de therapie wordt zo opgesteld dat je de in samenspraak opgestelde doelen ook daadwerkelijk kunt bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals imaginatietherapie, hypnotherapie, ontspanningsoefeningen, NLP, RET of cognitieve therapie.

Mijn werkwijze is integratief. Een integratieve benadering kenmerkt zich door:

  • Je bent als individu een uniek persoon met eigen mogelijkheden en oplossingen voor problemen of klachten. Therapie zal dus altijd therapie op maat zijn waarbij jij als mens centraal staat. Therapeutische middelen die ingezet worden zullen daarop aansluiten.
  • Een holistische benadering. Dit houdt in dat ik werk vanuit de visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De mens  wordt gezien als één geheel : gedrag, emoties, denken, lichaam, spiritualiteit en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wederzijds beïnvloedbaar. De invalshoek kan liggen op lichamelijk, gedragsmatig, emotioneel, communicatief of spiritueel gebied.

Integratieve hypno-psychotherapie is voor veel klachten te gebruiken. Daarom is het niet mogelijk om in het algemeen een juiste therapieduur aan te geven. In principe is het kortdurende therapie.

Consulten duren gemiddeld één uur. Over het algemeen wordt afgesproken in een frequentie van één maal in de twee weken. Afhankelijk van de urgentie van de klacht kan in eerste instantie de frequentie worden verhoogd.