Vergoedingen

Praktijkinformatie

Integratieve hypno-psychotherapie is voor veel klachten en problemen te gebruiken. Je bent als individu een uniek persoon met eigen mogelijkheden en oplossingen.Therapie zal dus altijd therapie op maat zijn. Daarom is het niet mogelijk om in het algemeen een juiste therapieduur aan te geven. In principe is het kortdurende therapie.

Een sessie duurt gemiddeld één uur. Over het algemeen wordt afgesproken in een frequentie van één maal in de twee weken. Afhankelijk van de urgentie van de klacht kan in eerste instantie de frequentie worden verhoogd.

Gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan ook via de telefoonbeantwoorder of email bij niet directe bereikbaarheid. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Je ontvangt na de sessie een digitale factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.
Het tarief voor een sessie is 85 euro per uur.

Openingstijden: van maandag t/m woensdag.

Jose Koel
Afrikaring 109
3823 CJ AMERSFOORT
T 033- 4619365
E info@hypno-psychotherapie.org

Informatie over vergoedingen

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en de koepelvereniging RBCZ en bij het SCAG. Hierdoor worden de sessies door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van het eigen risico.
Op de site van de NVPA is een overzicht geplaatst van vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2024.

Klik hier voor het actuele overzicht. Je hoeft de zoekfunctie in de balk niet te gebruiken.
 Vergoedingen

Informatie over beroepsvereniging NPVA.
Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Het NVPA-Kwaliteitskeurmerk
Therapeuten die geregistreerd zijn bij het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen.Zij beschikken over een afgeronde HBO (NVAO geaccrediteerd) of universitaire opleiding in de menswetenschappen, alsmede over een gedegen therapeutische vakopleiding (in een bepaalde specialisatie) en ruime ervaring.
Tevens geldt er een verplichte bij- en nascholing zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft.

Informatie over de RBCZ.
De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).
Kwaliteit
RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid.

U heeft een klacht. Wat nu?
Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.
Stap 1: Praat met uw therapeut. Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.
Stap 2: De klachtfunctionaris van de SCAG. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de SCAG.
Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.
Overige stappen: Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, TCZ, het College van Toezicht en het College van Beroep.
U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.
Advies: Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg/

Informatie over SCAG.
Dit is een geschillencommissie voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve zorg.

 Contact
Wil je aanvullende informatie of een gratis vrijblijvende afspraak maken vul dan het contactformulier in.
Bellen kan ook! 033-4619365 op werkdagen.

NVPA registratienummer 104049 Type-ECP, RBCZ registratienummer 214173R, LVSC registratienummer S11964H, KvK-nummer 32096965, SCAG 10824 en BTW ID NL001663800B54

Praktijk AGB-code 094-055921 en 090-004709 Persoonlijke AGB- code 94-006431 en 090-025867