Hypno-Psychotherapie

Integratieve Hypno-Psychotherapie

Integratieve hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie. Het is een therapie waarbij de geconcentreerde aandacht (trance) wordt benut voor verschillende doeleinden. Op deze wijze krijg je inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Bij een goede motivatie en inzet worden vaak al op korte termijn positieve resultaten behaald. Het resultaat is mede afhankelijk van hoe lang de klacht al bestaat. De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan over het algemeen versterkt worden wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie.

Er wordt gebruik gemaakt van hedendaagse technieken zoals o.a.: imaginatietherapie, RET, EMDR, EFT.

De Integratieve benadering kenmerkt zich door

  • Je bent als individu een uniek persoon met eigen mogelijkheden en oplossingen voor problemen of klachten. Therapie zal dus altijd therapie op maat zijn waarbij jij als mens centraal staat. Therapeutische middelen die ingezet worden zullen daarop aansluiten. Dit betekent dat jij het uitgangspunt bent en niet een bepaalde werkwijze of klacht. In samenspraak bepalen we wat je in de therapie wilt bereiken.
  • Een holistische benadering. Dit houdt in dat ik werk vanuit de visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De mens  wordt gezien als één geheel : gedrag, emoties, denken, lichaam, spiritualiteit en sociale omgeving zijn  met elkaar verbonden en zijn wederzijds beïnvloedbaar. De invalshoek kan liggen op lichamelijk, gedragsmatig, emotioneel, communicatief of spiritueel gebied.