Links

 

De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten NVPA

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg.Therapeuten die geregistreerd zijn bij het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Zij beschikken over een afgeronde HBO (NVAO geaccrediteerd) of universitaire opleiding in de menswetenschappen, alsmede over een gedegen therapeutische vakopleiding (in een bepaalde specialisatie) en ruime ervaring.
Tevens geldt er een verplichte bij- en nascholing zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft.Zo zorgen we ervoor dat uw begeleiding in vertrouwde en professionele handen is.


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Kwaliteit
RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.


LVSC

lvsc

De LVSC behartigt de belangen van haar leden en hun cliënten en beoogt verdere professionalisering van de leermethode supervisie en aanverwante begeleidingsvormen. Zij doet dit door proactief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast beoogt de LVSC een kenniscentrum te zijn en waarborgt zij kwaliteit door gekwalificeerde supervisoren en opleiders tot supervisor te registreren en opleidingsonderdelen tot supervisor en leersupervisor te erkennen. De groep geregistreerde leden zijn gehouden aan de gedragscode voor supervisoren.


Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT)

bivt

Wij faciliteren bij- en nascholingen die gebaseerd zijn op persoonlijke ontwikkeling, continue geëvalueerde methodieke ontwikkelingen en de daarbij noodzakelijke benodigde kennisontwikkeling.


ABVC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling)

abvc

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

De ABvC heeft de professionalisering van counselling in Nederland tot haar speerpunt gemaakt.


Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

Elke zorgverlener is u volgens de Wkkgz verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve zorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Op deze site vindt u meer informatie.