Supervisie en coaching

Supervisie en coaching: inzicht in je handelen

Supervisie is een begeleidingsvorm van leren. Het leren richt zich op het verwerven of vergroten van je deskundigheid binnen je beroep.

Een bewust leerproces kan pas op gang komen als we stilstaan bij onze ervaring, als we reflecteren. Vragen die we ons daarbij kunnen stellen zijn bijvoorbeeld: Wat is belangrijk voor mij in mijn werk? Wat is mijn visie? Waar wil ik naar toe? Hoe is mijn kijk op een situatie? Wat zijn mijn keuzes? Waar loop ik precies tegenaan? Hoe kan ik het anders aanpakken? Wat zijn mijn sterke kanten en wat zijn mijn valkuilen?

Door te reflecteren onderzoek je binnen de supervisie wat je vanzelfsprekende reactiepatronen zijn en welke overtuigingen daar bij horen. Door deze te herkennen, te erkennen en te aanvaarden, word je keuzevrijheid vergroot. Dit geeft een ander zicht op je professionele handelen en mogelijkheden.

Vervolgens kun je kiezen wat je met deze inzichten wil doen. Welke actie wil je verbinden aan het verkregen inzicht. Hoe wil je dat gaan uitproberen in de praktijk? In supervisie kan het nieuwe handelen worden voorbereid, bijvoorbeeld door je er een beeld van te vormen of te oefenen (bijvoorbeeld in een rollenspel).

Doelgroep supervisie

Supervisie is vooral bestemd voor beroepsuitoefenaars (in opleiding) die met en voor mensen werken en die hun deskundigheid binnen het beroep willen vergroten.

Een directe relatie tussen supervisie en werk is een voorwaarde.

Doelgroep coaching

Coaching is gericht op het beter functioneren (in je dagelijkse werk). De aanpak is gericht op het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit en het onderzoeken en opheffen van blokkades of andere persoonlijke belemmeringen.

Aanbod

Individuele supervisie, Triade 2 deelnemers, Groepssupervisie 3 deelnemers. Supervisie bestaat normaliter uit een traject van vijftien sessies van 1 uur.  Supervisie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een traject van tien sessies is ook mogelijk, bijvoorbeeld als de supervisant vaker supervisie heeft gehad, goed kan reflecteren of een beperkte leervraag heeft.

Coaching bestaat uit korte doelgerichte individuele trajecten. Sessies van 1 uur. Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.